En skola med pepp

22 oktober 2019 admin

Vid inget annat tillfälle i livet är det viktigare med rätt omgivning än när man är barn. Allt medan barnet växer ur spädbarnsåldern och närmar sig skolåldern ökar kamrater i betydelse. Familjen – i olika konstellationer – är alltid viktigast, men umgänget med personer utanför ger värdefulla lektioner. Socialiseringen och hur vi kommunicerar med vår omvärld startar utanför familjen och när det är dags för skola är vi redan på väg mot vuxenvärlden. Lärande är livslångt och har startat långt tidigare, men nu kommer det att ta organiserad form på ett helt annat sätt. Och idag är valmöjligheterna många när det gäller undervisning,

 

 

Vad är det vi vill att våra barn ska lära sig?

 

En skola är till för kunskap och människor älskar att lära – om lärandet sker på rätt sätt. Det är aldrig för tidigt att lägga de grunder som skolan sedan ska bygga på med faktakunskaper. Långt innan dess behöver vi skapa de rum vari lärandet ska vila, och de förutsättningar för lärande som är oumbärliga. Inget lärande utan lyssnande. Inget lärande utan empati och hänsyn. Och inte heller något lärande utan respekt. Ej att förväxla med rädsla. Nyfikenheten får aldrig kväsas utan ständigt uppmuntras.

 

En förskola i Eskilstuna med respekt för allas förutsättningar

 

Vad alla vuxna önskar barn är ett lustfyllt lärande. Respekten för andra människor bör redan finnas men arbetet med hänsyn, empati och samarbete behöver fortsätta och utvecklas. De i formatet små människorna kan mycket mer än vi vuxna kanske tror. Skriva och läsa, både på svenska och engelska, är alls ingen omöjlighet tidigt i livet om rätt förutsättningar skapas. Devisen “learning is serious fun” är en bra start med en allvarlig grund. För med de rätta förutsättningarna finns inga reella hinder för ditt barn, utan världen ligger öppen och väntar. Ta chansen, och ge ditt barn rötter och vingar!

 

Fler nyheter