Få rätt hjälp med invaliditetsintyg

30 april 2022 lily_hansen

editorial

Det är illa nog att bli skadad, för läkningen kan ta tid och man kan också få permanenta funktionsnedsättningar. Men dessutom är det en ekonomisk fråga, för man förlorar lön om man inte kan arbeta, och själva handikappet leder också till merkostnader.

Har man en olycksfallsförsäkring har man också rätt till ersättning. Man går till doktorn och får ett invaliditetsintyg när det har gått en tid efter skadetillfället, och när man ser att det finns bestående besvär. Sedan skickas intyget till försäkringskassan och man får sina pengar. 

Noggrann undersökning av specialist

Det är lätt som patient att bli avfärdad inom vården, men man ska kämpa för sin sak. Gå därför till en duktig specialist, som exempelvis en ortoped, som kan göra en bra bedömning. Det är inte bara det som syns som spelar roll vid en skada, utan även upplevd smärta räknas in i bedömningen när ett invaliditetsintyg ska skrivas.

Kan man inte jobba för att man har värk är det ändå en stor fördel att man har rätt till ersättning och att det finns resurser för att få praktisk hjälp även med bostadsanpassning. Därför är det viktigt att man inte hoppar över momentet att få en korrekt diagnos.

invaliditet

Sjukgymnastik och hjälpmedel i hemmet

En specialist tittar på rörlighet och muskelbesvär och gör en professionell undersökning. Kanske har det blivit lite bättre sedan skadetillfället, men man kan till exempel behöva hjälpmedel, mediciner eller terapi. Sjukgymnastik kan hjälpa till i vardagen för att man ska kunna ha ett drägligt liv

Många arbetsgivare är positiva till att rehabilitera sin personal, men det finns branscher där det inte fungerar. Har man ett stressigt jobb med exempelvis servering eller liknande, finns det kanske inte så mycket att välja på. För att utnyttja sina rättigheter skaffar man ett invaliditetsintyg så att man får kompensation för en del av inkomstbortfallet.

Fler nyheter